Denne siden er en del av Klikk.no

Kjøpsbetingelser

Ved kjøp av produkter og tjenester fra Egmont Publishing AS og Egmont Kids Nordic Media AS gjelder følgende betingelser:

Tilbud og velkomstgaver

Annonserte priser og tilbud og velkomstgaver gjelder kun nye abonnenter i Norge, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen. Ta kontakt med oss for abonnement tilutlandet. Du finner kontaktdetaljer nederst i disse betingelsene.

Abonnementsperioden

Abonnement på våre publikasjoner forskuddsbetales ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt, og løper til det sies opp.

Oppsigelse av abonnementsavtalen

Du kan når som helst si opp abonnementsavtalen gjennom å kontakte det bladet du ønsker å si opp. Kontaktinformasjon for bladene finner du under
http://www.bladkiosken.no/kundeservice

Det er ingen bindingstid på våre abonnementer, men vi refunderer ikke betaling for forhåndsbetalte abonnementer. Manglende betaling vil ikke anses som gyldig oppsigelse.

Angrerett og retur

Angrerettloven gir deg mulighet til å angre kjøpet inntil 14 dager etter at du har mottatt en leveranse fra oss. Angrerettskjema ligger vedlagt leveransen du mottar, og må fylles ut av deg før produktet returneres.

Produktet må returneres ubrukt, og eventuell forsegling må være intakt. Ved bruk av angreretten må du betale returporto selv. Du kan lese mer om angrerettloven på skjemaet som følger leveransen.

Ved salg til foretak er det ingen angrerett.

Reklamasjon

Manglende levering, feilsendinger, skader og eventuelle andre mangler ved produktene skal meldes til kundeservice snarest mulig. Vi dekker returporto hvis manglene ved produktet skyldes forhold du som kjøper ikke er ansvarlig for.

Mangler blir normalt rettet gjennom omlevering. Retur av produktene gir deg ikke rett til å få tilbake kjøpesummen med mindre du har rett til å heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven eller benytter angreretten innen tidsfristen.

Kommunikasjon og markedsføring

Så lenge du har et løpende kundeforhold med Egmont Publishing AS vil vi kunne sende deg servicemeldinger, spennende tilbud og nyhetsbrev om magasiner og andre relevante produkter og tjenester via brev, telefon og elektroniske medier som e-post og sms, med mindre du har reservert deg mot dette. Hvis du ønsker å reservere deg mot slike henvendelser kan du ta kontakt med kundeservice.

Personvern

Ved å inngå abonnementsavtalen samtykker du til at vi kan behandle personopplysninger i samsvar med våre retningslinjer for personvern:
http://www.bladkiosken.no/personvern

Betaling

Abonnementer skal forskuddsbetales i henhold til faktura avhengig av den abonnementsperiode du har valgt, eller eventuelt trekkes fra din konto/kredittkort dersom du har valgt slik betalingsmåte.

Ønsker du å inngå avtale om eFaktura eller AvtaleGiro, ta kontakt med din bankforbindelse. Ved slike avtaler bortfaller fakturagebyr.

Endringer av priser, vilkår m.m.

Vi forbeholder oss retten til å endre priser, kjøpsbetingelser, retningslinjer for personvern og innholdet og sammensetningen av produkter og tjenester. Endringer varsles gjennom informasjonstekst på faktura og andre hensiktsmessige kanaler, og gjelder fra og med fornyelse av abonnementet.

Tilgangskontroll på digitale tjenester

Innloggingsdetaljer til digitale tjenester er personlige og kan ikke deles med noen utenfor din husstand. Vi forbeholder oss retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester uten forutgående varsel og kompensasjon hvis innloggingsdetaljer deles med andre.

Kontaktinformasjon og returadresse

Adresse og telefonnummer til kundeservice finner du under
http://www.bladkiosken.no/kundeservice

Returadresse:
Egmont Publishing AS
Postboks 4980 Nydalen
0441 Oslo

Kontakt

Postadresse:
Egmont Publishing
0441 Olso

Besøksadresse:
Nydalsveien 12
0484 Oslo

Telefon:
Sentralbordet 22 77 20 00
www.egmonthm.no

Kun gyldig i Norge

Tilbudet er kun gyldig i Norge. Mottaker og betaler av tilbudet må ha adresse i Norge.

Personvern

1. Innledning

Når du bestiller produkter eller bruker tjenester fra Egmont Publishing AS og Egmont Kids Media Nordic AS ("vi"), gir du oss tilgang til ulike typer opplysninger om deg. Innsamling og bruk av personopplysninger gjør det mulig for oss å gi deg bedre kundeopplevelser, enten det handler om enkle ting som rutiner for å fange opp adresseendringer ved distribusjon av blader og magasiner eller komplekse ting som hvordan vi skal bygge fremtidens tjenester.

Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. I disse retningslinjene for personvern finner du informasjon om:

Denne informasjonen er viktig for at du skal kunne ivareta personvernet ditt, så vi ber deg ta deg tid til å bli kjent med våre retningslinjer.

2. Slik bruker vi informasjonen

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg som kunde/bruker til følgende formål:

 1. Sikre riktig og effektiv leveranse av produkter og tjenester, samt å forhindre misbruk av tjenestene

 2. Gi relevant og god kundeservice, samt sikre effektiv feilretting og kundeadministrasjon

 3. Forbedre brukeropplevelsen, eksempelvis gjennom å tilpasse innholdet vårt til størrelsen på din nettleser eller huske hvor du var sist slik at du kan fortsette å lese innholdet på en annen enhet

 4. Gi deg tilgang til personalisert innhold, eksempelvis gjennom å gi deg artikkelanbefalinger basert på din atferd, posisjon, registrerte interesser eller andre karakteristika

 5. Gi deg mest mulig relevante tilbud gjennom målrettet annonsering og markedsføring, både på våre egne tjenester og hos eksterne aktører (for eksempel nettavisen.no og facebook.com)

 6. Utvikle eller teste nye produkter og funksjoner, herunder lage og teste bruken av innhold for utvalgte målgrupper

 7. Forstå bruker- og markedstrender, eksempelvis gjennom å følge med på hvor gamle brukerne av en tjeneste er eller hvilke seksjoner som er mest populære hos brukerne

3. Informasjon vi samler inn

Når du bestiller et produkt fra oss eller oppretter en brukerkonto for våre tjenester, vil vi registrere personopplysninger for å kunne oppfylle vår del av avtaleforpliktelsene og gi deg best mulig kundeopplevelse. I slike tilfeller trenger vi eksempelvis kontakt- eller kontoinformasjon for deg som bruker for å kunne levere produkter i henhold til avtalen eller gi deg tilgang til digitalt innhold. Slik informasjon oppgis som regel av deg i registreringsøyeblikket, men enkelte av våre tjenester kan også innhente slik informasjon via tredjeparter som du godkjenner (eksempelvis hvis du logger inn gjennom Facebook Connect).

I tillegg til informasjon som du oppgir til oss vil vi forsøke å hente inn informasjon som fødselsdato, telefonnummer, adresseendringer og lignende fra adresseregistre som Bring, Evry, Bisnode, Lindorff og tilsvarende. Informasjonen fra adresseregistrene brukes for å sikre at vi kan oppfylle våre forpliktelser overfor kundene, eksempelvis ved levering av blader til riktig adresse etter en eventuell flytting, samt til markedsføringsformål.

Vi vil også kunne innhente informasjon om sannsynlig tilhørighet i ulike kundegrupper basert på din adresse fra aktører som Delivermore, Bring og Bisnode. Dette kan eksempelvis være informasjon om hvor stor andel av beboerne på ditt postnummer som har høyere utdannelse, barn eller mer enn Žn bil. Selv om denne informasjonen ikke gjelder deg personlig, hjelper informasjonen oss til å øke vår kundeinnsikt slik at vi kan være mest mulig relevant i vår kundekommunikasjon.

For å tilby gode og personaliserte tjenester og tilbud vil vi også lagre informasjon om kundeforholdet, herunder produkter og tjenester du abonnerer på, samt kjøpsatferd og betalingshistorikk, leverte blader og samtykkeinnstillinger på kundeforholdet.

Når du bruker våre digitale tjenester, eksempelvis når du besøker våre nettsider eller bruker en app, vil vi samle inn informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Informasjonen inkluderer følgende:

Når du publiserer innhold på våre tjenester, for eksempel hvis du deler en matoppskrift med våre brukere eller diskuterer på et forum, vil dette innholdet lagres og publiseres gjennom våre servere. Avhengig av utformingen av tjenesten vil slikt innhold kunne være offentlig tilgjengelig for alle internettbrukere, og innholdet kan også bli publisert hos andre tjenestetilbydere (eksempelvis på Facebook).

På diskusjonsforum og andre steder der du publiserer innhold må du normalt registrere en e-postadresse, et passord og et brukernavn for å kunne administrere kontoen og innleggene dine. Ut over dette er det opp til deg selv å bestemme hvor mye informasjon du vil gi om deg selv. Opplysninger om deg og eventuelt innhold som du publiserer blir brukt til å levere og administrere den aktuelle tjenesten, herunder å håndheve eventuelle forumregler.

Hvis det er fare for noens liv og helse eller ved alvorlige straffbare handlinger forbeholder vi oss retten til å forsøke å spore en avsender gjennom e-postadressen og andre tekniske spor, samt å formidle informasjonen til politiet eller andre offentlige instanser.

Når du fyller ut spørreskjemaer eller lignende, vil informasjon som registreres i disse kunne lagres på din kundeprofil hvis du samtykker til slik lagring. Dette kan eksempelvis gjelde antall barn (med alder og kjønn), interesser, kundetilfredshet og lignende.

Vi lagrer også informasjon om henvendelser til vårt kundesenter, slik at vi kan yte deg best mulig service.

4. Deling av informasjon

Opplysninger som vi har registrert om deg som kunde eller bruker vil normalt bare kunne brukes og deles med hel- eller deleide datterselskaper av Egmont International Holding AS. Ut over dette vil informasjon kun utleveres til tredjeparter i lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved begjæring fra offentlige myndigheter, samt i følgende tilfeller:

 1. Enkelte av våre tjenester krever at du er innlogget med en brukerkonto. Brukerkontoer på diskusjonsforum administreres og driftes normalt internt gjennom egne diskusjonsplattformer. Andre typer brukerkontoer blir som regel driftet av tredjepartstjenester som ConnectID og Facebook Connect. Når vi bruker slike tredjepartstjenester vil tjenesteleverandøren få oppgitt informasjon som du registrerer på din brukerkonto, samt til en viss grad også informasjon om bruk av våre tjenester. ¯nsker du mer informasjon om disse tredjepartenes innsamling og bruk av personopplysninger henviser vi til de aktuelle brukervilkårene og retningslinjene for personvern som du må samtykke til når du tar i bruk disse tredjepartstjenestene.

 2. For å levere tjenester benytter vi oss av underleverandører som hjelper oss med å oppfylle avtalen vi har med deg eller utføre andre gjøremål på våre vegne. Disse underleverandørene får kun tilgang til informasjon som er nødvendig for å fullføre oppdraget de utfører for oss. For å ivareta ditt personvern er slike underleverandører kontraktsmessig forpliktet til ikke å bruke opplysninger til andre formål enn for å utføre oppdraget for oss, å slette data når oppdraget er utført samt å ha både tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysninger mot uautorisert bruk og innsyn. Som eksempler på slike underleverandører kan nevnes distributører som Posten og Bring, IT-leverandører som Evry eller kommunikasjon- og analysebyråer som Strålfors eller Google Analytics.

 3. Ved redaksjonell godkjenning vil vi kunne sende ut kundekommunikasjon sammen med utvalgte samarbeidspartnere. Eksempel på denne typen utsendelser er invitasjoner til eksklusive events, lansering av nye produkter eller relevante og fordelaktige tilbud fra våre partnere. I noen tilfeller vil din kontaktinformasjon bli distribuert til samarbeidspartnerne, men bare hvis du uttrykkelig har samtykket til dette på forhånd. Hvis du ikke ønsker å motta slik kundekommunikasjon kan du reservere deg mot dette ved å kontakte kundeservice.

 4. Vi vil også kunne dele anonymisert informasjon med våre samarbeidspartnere til bruk for målrettet annonsering, eksempelvis i form av at en annonsør får tilgang til cookie-basert informasjon som plasserer en bruker i et gitt kundesegment. Vi vil også kunne vaske din kontaktinformasjon mot kunderegistrene til Facebook, Google og andre digitale aktører, slik at vi og våre samarbeidspartnere kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene. Dette gjør at vi blant annet kan unngå at du får reklame for produkter som du allerede abonnerer på eller hvor vi av andre grunner antar at du ikke er i målgruppen.

5. Informasjonskapsler og lignende teknologier

Som de fleste andre nettsteder og digitale tjenester kan også våre tjenester bruke ulike typer teknologier for å gi deg en best mulig brukeropplevelse og relevant innhold. Eksempler på slike teknologier er informasjonskapsler (cookies), enhets- og annonseidentifikatorer, pikseltagger (piksler) og nettleserlagring. Vi bruker slik teknologi til å:


Om teknologien

Vi kan bruke følgende teknologier når du bruker og samhandler med tjenestene våre eller samarbeidende nettsteder/tjenester, gitt at du bruker en nettleser eller enhet som tillater bruk av den aktuelle teknologien.

Informasjonskapsler (cookies) er en liten fil med små tekststrenger som sendes til din nettleser eller enhet når du besøker et nettsted. Dette gjør at nettstedet kan gjenkjenne din nettleser eller enhet neste gang du besøker nettstedet. Informasjonskapsler kan lagre brukerinnstillinger som språkinnstillinger eller påloggingsinformasjon, identifikatorer og annen informasjon. Gjennom innstillingene i nettleseren kan du både fjerne gamle informasjonskapsler og forhindre at nye blir lagret.

Pikseltagger (piksler) er gjennomsiktige bildefiler som blant annet gjør det mulig å lese og lagre informasjonskapsler, samt overføre informasjon til oss eller våre samarbeidspartnere. Informasjonen omfatter typisk IP-adressen til en enhet, tidspunkt og nettsiden hvor pikslene blir vist, en ID tilknyttet nettleseren eller enheten og typen nettleser som blir brukt.

Nettleserlagring er teknologi som gjør det mulig for et nettsted eller en app å lagre og hente frem data på din datamaskin, mobiltelefon eller annen enhet. Som eksempel kan nevnes hurtigbufring og lokal lagring i HTML5. Slik teknologi brukes gjerne dersom enheten eller nettleseren ikke kan lagre informasjonskapsler eller for å gi deg økt sikkerhet og kontroll med informasjonen som lagres.


Informasjonskapsler på våre netsider

Avhengig av hvilke av våre nettsider du besøker vil nettleseren din kunne lagre følgende informasjonskapsler:

Type/primærformål

Leverandør

Informasjonskapsel

Analyse

Chartbeat

_cb_ls, _chartbeat2

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc,

__utmt, _ga, _gat

_gat_projectTracker

_gat_siteTracker

TNS

Visual Website Optimizer

_

Annonsering

Adtech

CfP, JEB2

AppNexus

OAS_SC1, OAX

Doubleclick

_gads, id, IDE

cXense

cX_P, cX_S, gckp, gcks

Enreach

Funksjonelle cookies (brukerinnstillinger osv)

Egmont

wsIPhoneDeviceModel, wsLocal, wsPerf, www_klikk_no_first, klikkRecipe_reported, www_susannekaluza_com_first,

_cat_sent, emps, adptmps_0009, adptset_0009, alw_exposed

Wordpress

PHPSESSID, wordpress_test_cookie, wp-settings-2529, wp-settings-time-2529

Sosiale medier

Facebook

Act, c_user, csm, datr, fr. lu, m_user, p, presence, S, xsOm tredjeparters bruk av teknologien

På våre tjenester leveres det ofte innhold fra tredjeparter som samarbeidspartnere, annonsører og eksterne tjenestetilbydere. På samme måte som oss kan disse aktørene bruke teknologien for å registrere statistikk, atferd, levere personalisert innhold og reklame, samt for å levere tredjepartsfunksjoner som å "like" eller dele noe på sosiale medier.

Hvilke tredjeparter som er tilstede på en gitt nettside varierer, og for en fullstendig og oppdatert oversikt anbefaler vi at du bruker verktøy som Ghostery eller Disconnect.

Nedenfor finner du en oversikt over de mest vanlige tredjepartene som kan være tilstede på våre nettsider, hva slags rolle(r) de har og hva slags data som typisk samles inn.


Annonsering

Formål: levere annonser, måle effekt av annonsering samt bygge målgrupper for oss, våre annonsører og samarbeidspartnere. De fleste av disse aktørene tilbyr mulighet til å deaktivere innsamling og bruk av data gjennom nettsiden YourOnlineChoices.com eller tredjepartenes personvernerklæringer.

Typiske data som samles inn: Annonsevisninger, nettleserinformasjon, enhetsinformasjon (herunder type, operativsystem og enhets-/cookieID), sidevisninger og klikk på nettsidene, IP-adresser, posisjonsdata

Aktører: Adap.tv, Adform, Admeta, Appdynamics/Adtech, AppNexus, Criteo, cXense, Doubleclick, Doubleclick Floodlights, Enreach, Facebook Custom Audience, Google Display Network, Google Tag Manager, Improve Digital, Moat, Smaato, Special Media, SpotXchange, Vindico Group, Webtraffic, Widespace


Analyse

Formål: Registrere statistikk og atferd for oss slik at vi kan forstå markedstrender og hvordan tjenestene våre brukes. Dette gjør at vi blant annet kan forbedre brukervennligheten på tjenestene våre eller gi personalisert og relevant innhold basert på din atferd og annen tilgjengelig informasjon.

Typiske data som samles inn: Annonsevisninger, nettleserinformasjon, enhetsinformasjon (herunder type, operativsystem og enhets-/cookieID), sidevisninger og klikk på nettsidene, IP-adresser, posisjonsdata

Aktører: Crazy Egg, cXense, Enreach, Google Analytics, Pingdom, , Visual Website Optmizer


Tredjepartsfunksjoner

Formål:  tilby innhold fra eller samhandling med tredjepartstjenester, som eksempelvis "like" eller dele innhold på sosiale medier.

Typiske data som samles inn: Nettleserinformasjon, enhetsinformasjon (herunder type, operativsystem og enhets-/cookieID), sidevisninger (URL-adresser), IP-adresser, posisjonsdata, demografiske data

Aktører: AddThis, Facebook Connect, Google+ Platform, Gravatar, Typekit by Adobe, Twitter Button

Hvis du vil vite mer om hvordan disse eller andre tredjeparter bruker teknologien, kan du klikke på lenkene over, som også viser til tredjepartenes personvernerklæringer.


Om samtykke og dine valgmuligheter

Så lenge du gis god informasjon om bruken av informasjonskapsler og liknende teknologier anses du etter norsk rett å samtykke til bruken av teknologien. Du kan velge om du vil akseptere informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. Den eksakte fremgangsmåten avhenger litt av enheten din og hvilken nettleser du bruker.

I innstillingene til nettleseren finner du også en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, slik at du kan få oversikt og eventuelt slette uønskede informasjonskapsler. Nettleseren lagrer normalt alle informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken, slik at du også kan undersøke innholdet i mer detalj.

Hvis du ønsker kontroll over hvilke tredjeparter som benytter teknologien til ulike formal, anbefaler vi verktøy som Ghostery og Disconnect.

For mer informasjon om informasjonskapsler og innstillinger henviser vi til allaboutcookies.org.

6. Barns personvern

Ettersom barn ikke har samme vurderingsevne som voksne, har de behov for et særskilt personvern. Vi respekterer dette på følgende måter:

7. Dine valgmuligheter og rettigheter

Du kan få innsyn i disse opplysningene vi har om deg ved å kontakte kundeservice. Her kan du også be om å bli slettet fra våre registre eller stanse utsendelse av reklame på epost, sms og lignende. Sletting er ikke mulig så lenge vi har et løpende kundeforhold, da distribusjon i henhold til avtaler forutsetter at vi har riktig informasjon våre kunder. Du vil normalt heller ikke kunne slette innhold som er publisert for allmennheten i våre diskusjonsforum, da dette kan ødelegge forståelsen av diskusjonen for andre brukere.

Du kan reservere deg mot utsendelse av reklame på e-post, SMS og post eller telefonhenvendelser ved å kontakte vårt kundesenter eller benytte lenkene for avmelding i aktuelle e-poster.

Hvis du ønsker å reservere deg mot personalisert innhold på klikk.no kan du klikke her.

For sletting og deaktivering av informasjonskapsler og målrettet annonsering viser vi til avsnitt 5 over.

8. Sikkerhet

Personopplysningsloven stiller krav til at den som oppbevarer personopplysninger må sikre disse mot uautorisert tilgang, endring, sletting og deling. Vi har derfor innført både tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at personopplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer personopplysninger på datamaskiner med begrenset adgang. Disse er plassert i kontrollerte fasiliteter, og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å sørge for at våre bruker- og kundeopplysninger håndteres forsvarlig og i henhold til dine rettigheter som bruker. Vi kan imidlertid ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføringer via internett. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Du bør derfor aldri oppgi sende sensitiv informasjon med mindre det er nødvendig, nettsiden er kryptert (se etter https og et hengelåsikon i nettadressefeltet) og du har oppdatert antivirusprogramvare.

9. Kontaktinformasjon

Med mindre annet er spesifisert eller fremgår av sammenhengen er Egmont Publishing AS behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. For henvendelser om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte kundeservice:

Telefon: 22 58 51 00

Epost: abomail@hm-magasiner.no

Post: Egmont Publishing AS

Att: Kundeservice
Postboks 4980 Nydalen
0441 Oslo

Ved henvendelser om vår behandling av personopplysninger i diskusjonsforumene kan du kontakte digital desk:

Epost: noehmklikkdesk@egmont.com

Post: Egmont Publishing AS

Att: Digital desk
Postboks 4980 Nydalen
0441 Oslo

10. Ikrafttredelse og endringer

Disse retningslinjene for personvern gjelder fra 1. mars 2016. Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjene, og endringene vil i så fall bli lagt ut på denne nettsiden. Enkelte endringer kan kreve et nytt samtykke av deg. I slike tilfeller vil vi varsle deg, eksempelvis ved innlogging på våre tjenester, ved utsendelse av ny faktura eller andre egnede kanaler.